MA – gångartstest

I gångartstestet ska ekipaget visa en samlad galopp samt en vägvinnande skritt. Testet börjar alltid med galopp. Gångarterna bedöms var för sig. Testet går på tid.

Banan kan vara rak eller formad som en hästsko. Om banan formas som en hästsko ska start och mål ligga parallellt. Ryttaren får då välja vilket håll galoppen ska gå åt. Skritten blir automatiskt åt det andra hållet.

Debutklass

Banan är 100 m lång. Alla ryttare får välja mellan långsam galopp, långsam trav eller långsam tölt (för de raser som kan tölta). Den valda gångarten ska hållas under hela banan. På tillbakavägen rider samtliga i så snabb skritt som möjligt. Vid behov är det tillåtet med en hjälpryttare som rider en bit framför, bredvid banan eller står vid målet. Vuxen som springer bredvid banan är tillåtet för miniorer. Den vuxne får inte leda hästen.

Lättklass

Banan är 100 m lång. Första sträckan rids i så långsam galopp som möjligt. Inga andra gångarter är tillåtna. På tillbakavägen rids snabb skritt. Banan kan läggas på en öppen plats eller på en grus-/skogsväg.

A, B och C-klass

Banan är 150 m lång och 2,00 – 2,20 m bred. Banan läggs helst på en äng eller en grusplan med plan mark. Banans kanter ska vara tydligt markerade. Testet inleds med samlad galopp och ekipaget rider avslutningsvis i vägvinnande skritt. Tiden avgör poängen.